Welkom bij Interkerkelijk Koor Hilversum

Het InterKerkelijk Koor Hilversum werd op 17 januari 1947 opgericht
als gereformeerd kerkkoor. Op 17 maart 1987 werd besloten de naam te wijzigen in InterKerkelijk Koor Hilversum, daar het koor in steeds wijder verband medewerking verleende in diverse kerkdiensten.

Het repertoire van Interkerkelijk Koor

Ook het repertoire werd uitgebreid met werken van Bach, Mozart, Gounnod,
veel andere componisten werden ook in het programma opgenomen.

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan maakte het koor een 3 daagse reis naar Parijs
en hier hebben we gezongen in de Madeleine en de St. Roch.

Wegens het grote succes van deze reis werd besloten dit met supporters elke 3 jaar te herhalen waarbij een concert of medewerking in een kerkdienst vast op ons programma stond. Reizen naar Heidelberg- Mainz- Koblenz- Dillenburg en Trier zijn gemaakt, waarvan het zingen in de Dom in Mainz een verpletterende indruk op de leden van het koor heeft achtergelaten.

In 2012 gaf ons koor bij het 65 jarig bestaan een concert in een bijna uitverkochte Bethlehemkerk m.m.v. de bekende organist Jaap Zwart.

Hier werd een veelheid van liederen gezongen w.o. Mine Eyes Have Seen The Glorie van Julia Ward Howe, Trumpet Voluntery van H. Purcell, Wij danken U van Remco Hakkert en vele anderen.

Optredens van het koor

Het InterKerkelijk Koor verleent veelvuldig zijn medewerking aan kerkdiensten en vieringen in Hilversum en omgeving, het interkerkelijke komt hierbij duidelijk naar voren. Het koor treedt ongeveer 10 x per jaar op.

Ook geeft het om de paar jaar een concert waarbij de diversiteit van het repertoire altijd verrassend is.